Fokus på hållbar utveckling och ungas lärande i ny strategisk plan

Publicerad: 28 mars 2023 Uppdaterad: 29 mars 2023

I kommunens nya strategiska plan är det bland annat stort fokus på barn och ungas lärande, och att kommunen ska ha möjlighet att växa på ett sätt som är hållbart för både människor och miljö. Planen fastställdes på kommunfullmäktige den 27 mars och kommer vara vägledande för kommunens arbete till 2026.

Fotot av skolklass

Den strategiska planen är ett verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten att arbeta i målbildens riktning och bygger till stor del på den tidigare beslutade Strategi hållbara Mora Öppnas i nytt fönster. och på den politiska plattformen. Den strategiska planen, som godkändes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars, ska vara vägledande för vilken riktning kommunen ska gå i, och vilka områden som ska prioriteras, när all verksamhet planeras. Detta gäller från kommunens övergripande nivå, ned till den enskilda medarbetaren.

– Den strategiska planen är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Den innehåller mål på en övergripande nivå som anger vilka långsiktiga effekter som ska uppnås i kommunens verksamhet, för medborgaren eller brukaren, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

I den strategiska planen lyfts fyra strategiska mål fram som särskilt viktiga. För dessa finns särskilda utvecklingsområden och politiska direktiv formulerade för att målen ska uppnås.

De fyra strategiska målen för 2023-2026 är:

  • Moras barn och elever ska utmanas i sitt lärande och klara sin utbildning
  • I Mora ska alla ges möjlighet att uppleva god livskvalitet
  • Hela kommunen ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande
  • Mora kommun är en innovativ och effektiv organisation

– De här målen ser vi som helt avgörande, inte bara för oss som lever och verkar i Mora idag, utan för att kommunen ska ha goda förutsättningar att växa och utvecklas även på lång sikt, säger Anna Hed.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023