Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nu startar årets enkätundersökning.

Publicerad: 31 mars 2023

Med start i mitten av mars skickas undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” ut till personer som är 65 år eller äldre och som är beviljade äldreomsorg. Svaren är viktiga för att vi ska kunna utveckla verksamheten.

Pensionär äter mat vid sitt köksbord.

Enkäten skickas till dig som har hemtjänst och till dig som bor på ett särskilt boende. Det är en nationell undersökning som görs via Socialstyrelsen. Svaren är viktiga för socialförvaltningen och ger ett bra underlag för att vi ska kunna göra våra verksamheter ännu bättre.

Det är du själv som ska ta ställning till att medverka, men om du inte kan svara själv får du gärna be någon anhörig, närstående eller god man om hjälp. Till dig som hjälper någon att svara digitalt så finns det också sex frågor som är riktade specifikt till dig som anhörig.

Ditt svar är viktigt för oss, tack för att du medverkar!

Senast uppdaterad: 31 mars 2023