Mora kommun lämnar synpunkter om ny kärnkraft

Publicerad: 4 april 2023 Uppdaterad: 5 april 2023

Klimat- och näringslivsdepartementet har bjudit in Mora kommun att lämna synpunkter på en promemoria. Den innehåller förslag på lagändringar som behövs för att göra det möjligt att tillåta nya kärnkraftsreaktorer som inte enbart ersätter en äldre reaktor. Förslagen innebär också att det blir tillåtet att bygga på platser där en reaktor inte varit i drift tidigare. Mora kommuns svar är beslutat av kommunstyrelsen.

Elledningar på öppet fält

– Det är av yttersta vikt att Sverige har en hållbar, robust och tillförlitlig elförsörjning för en fortsatt utveckling av samhället, inklusive för Mora. Det kräver också en utveckling av kärnkraften som energislag i det svenska energisystemet. Därför ser kommunstyrelsen positivt på de förslag till lagändringar vi har fått ta ställning till, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Mora kommun är en av flera kommuner i Sverige som har fått möjlighet att svara på regeringens förslag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det betyder inte att det finns planer på att bygga kärnkraftreaktorer i kommunen, utan det är ett sätt för regeringen att hämta in allmänna synpunkter på lagförslagen. I dagsläget produceras det mer el i kommunen än vad det förbrukas. I svaret framför Mora kommun också vad man anser är brister i promemorian.

– I vårt svar trycker vi också på det kommunala självstyret. Det måste fortfarande vara kommunfullmäktige som kan säga ja eller nej till anläggningar för kärnteknisk verksamhet, inklusive kärnkraftreaktorer. Vi är förvånade över att regeringens faktaunderlag, i en så viktig fråga, är undermåligt, säger Anna Hed.

– Dessutom är beskrivningen av vilka konsekvenser förslagen kan medföra för kommunerna ofullständig. Om kärnkraft etableras medför det både nya och förändrade uppdrag för den kommun där det sker men också för grannkommunerna. Det kan handla om områden som räddningstjänst, beredskap, totalförsvarsfrågor och inte minst säkerhet. Det bör regeringen ta i beaktande i sitt kommande arbete, säger Anna Hed.

Senast uppdaterad: 5 april 2023