In- och utfarten vid Bygatan/Vasagatan flyttas under genomfartsbygget

Publicerad: 12 april 2023 Uppdaterad: 25 maj 2023

Kommunstyrelsen har godkänt ett medborgarförlag som innebär att in- och utfarten från Bygatan till Vasagatan flyttas till Oxbergsleden medan genomfarten byggs i centrala Mora. Syftet är att göra det lättare för boende och besökare att ta sig fram när Vasagatan används som omledningsväg.

Karta som visar stadsmiljö

Det gröna krysset markerar var den tillfälliga in- och utfarten från Bygatan planeras.

Vasagatan kommer vara en viktig omledningsväg när genomfartsbygget kommer längre in i centrala Mora. Vasagatan förväntas ha mycket trafik vissa perioder vilket kan bli besvärligt för både boende och genomresande.

- Vi förstår att det kommer bli besvärligt för de som bor i området under omledningsperioden. Det är därför viktigt att vi lyssnar när moraborna föreslår förändringar som kan underlätta för de som bor i området, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen beslutade tisdagen den 4 april att godkänna medborgarförslaget och har begärt att Trafikverket ska hantera förändringen i genomfartsprojektet. Både kommunen och Trafikverket är överens om att in- och utfarten ska ändras enligt förslaget.

Det är ännu inte klart när den aktuella omledningen på Vasagatan inleds. Trafikverkets ambition är att den ska ske under sommaren/hösten 2023.

Se frågor och svar om Genomfart Mora.

Senast uppdaterad: 25 maj 2023