Planförslag för Morkarlby nedre skola och Zornska skickas ut på granskning

Publicerad: 13 april 2023 Uppdaterad: 24 april 2023

Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut planförslaget för Morkarlby nedre skola och Zornska barnhemmet på granskning. Planen gör det möjligt att bygga bostäder och värnar samtidigt om de höga kulturhistoriska värdena i området.

Illustrerad karta av stadsmiljö

Illustration av möjlig bebyggelse i detaljplanområdet. Illustration: Mora kommun

Granskningen genomförs 17 april-14 maj. Planförslaget skickas till remissinstanser och grannar och visas även upp i kommunhusets entré. Läs mer om detaljplanearbetet på våra samhällsbyggnadssidor.

Planområdet ligger i korsningen Fridhemsgatan-Oxbergsvägen-Morkarlbyvägen. Platsen är bebyggd med Morkarlby nedre skola med tillhörande lärarbostad samt Zornska barnhemmet. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder men samtidigt värna de höga kulturhistoriska värdena som finns framför allt i skolbyggnaden men även i lärarbostaden.

Eftersom planområdet ligger i centrala Mora ska ny bebyggelse hålla en hög kvalitet i gestaltning och material. Nya byggnader ska även harmoniera med omkringliggande bebyggelse.

Ärendet påbörjades redan år 2014 men detaljplanen antogs inte av kommunstyrelsen och ärendet har legat vilande sedan 2017. År 2020 genomfördes en markanvisningstävling och planarbetet återupptogs 2022.

Senast uppdaterad: 24 april 2023