Geotekniska undersökningar utförs i Tingsnäsområdet

Publicerad: 25 april 2023

På uppdrag av Mora kommun utförs en geoteknisk undersökning runt om Tingsnäsområdet, och även vid Kajen. Undersökningarna ska ge ett underlag för framtida planering om och hur Tingsnäs skulle kunna omvandlas från verksamhetsområde till bostadsområde i framtiden.

Montage av bilder på borr i skogsmiljö och flygbild över tätort

Borrarbete genomförs på Tingsnäs samt Kajen under de närmsta veckorna. Foto: AFRY och Bergslagsbild

Geotekniska undersökningar har den senaste tiden genomförts på flera andra områden i kommunen där planarbete pågår. Vid Tingsnäs och Kajen pågår inget planarbete, men undersökningarna där görs för att öka kunskapsläget inför framtida planering.

Undersökningen utförs med en geoteknisk borrbandvagn och med olika slags borrmetoder för att undersöka jordens egenskaper. Arbetet utförs runt om Kajen och Tingsnäsområdet och varje enskild borrpunkt har en diameter på 5-10 centimeter beroende på metod. Arbetet startar denna vecka och pågår i cirka tre veckor framåt.

Tingsnäs har pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort som en möjlig ny stadsdel med bostäder. På Mora växer-sidorna hittar du mer information om projektet.

Senast uppdaterad: 25 april 2023