Yvonne Smedberg utsedd till årets miljöpristagare

Publicerad: 5 maj 2023

Miljö- och byggnadsnämnden har utsett 2023 års miljöpristagare. Det blev Yvonne Smedberg, fäbodbrukare i Kättboåsens fäbodar.

Yvonne med kor i fäbodsmiljö

Yvonne Smedberg har som en del i sitt fäbodbruk bidragit till att bevara mjölkkor av gamla lantraser. Foto: Yvonne Smedberg

Varje år delar Mora kommun ut ett milijöpris med en vinstsumma på 10 000 kronor. Med miljöpriset vill kommunen stödja och uppmuntra ett aktivt
engagemang som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling.

I år går miljöpriset till fäbodbrukaren Yvonne Smedberg . Så här lyder nämndens motivering:

"Det traditionella fäbodbruket har en lång historia i våra bygder. Att kunna bruka och ta tillvara det som fäboden och naturen gav var en överlevnadsfråga för generationerna innan oss. Industrialisering och stordrift har gjort att vi idag bara har ett fåtal fäbodar kvar i Sverige där det bedrivs traditionellt fäbodbruk. Kunskapen om hur man på ett miljövänligt sätt tar hand om de produkter som naturen ger oss är viktig att föra vidare till kommande generationer.

Yvonne Smedberg på Kättboåsens fäbod är en av de få som fortfarande bedriver traditionellt fäbodbruk. Yvonne lever sedan ungdomen i princip helt genom självhushåll, bevarar gamla lantraser av mjölkkor, får och höns, odlar gamla sädesslag och baljväxter samt har återupptagit odlings- och betesmark vid fäboden som brukats av hennes släkt under tidigare generationer.

Det traditionella fäbodbruket är nominerat som immateriellt kulturarv till UNESCO:s världsarvslista, och Yvonne ska känna en delaktighet i detta och vara stolt över vad hon uträttat under 40 år på sin fäbod."

Priset delas ut under kommunens nationaldagsfirande den 6 juni.

Fira nationaldagen med Mora kommun

Den 6 juni firar vi nationaldagen tillsammans i Kommunhusparken. Firandet inleds med en morognceremoni klockan 10.00 och klockan 14.00 inleds högtidsceremonin, då bland annat miljöpriset, kulturpriset och kulturstipendiet kommer delas ut.

Senast uppdaterad: 5 maj 2023