Uppgång för Mora kommun i Svenskt Näringslivs företagarenkät

Publicerad: 23 maj 2023

Idag presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av sin årliga företagarenkät. Helhetsbetyget för Mora kommun är bättre än vid förra årets undersökning.

Sommarbild på gågatan i Mora, vid fontänen.

– Den negativa utvecklingen har bromsats upp och har till och med vänt. Det är en positiv nyhet och visar att vi är på rätt väg i vårt arbete med att främja det lokala näringslivsklimatet. Jag är särskilt glad över att dialogen med och informationen till företagen har förbättrats. Vi har däremot mycket högre ambitioner än så här, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

När företagen får ranka vilka åtgärder de ser som viktigast för dem, sticker fler bostäder ut. Hela 59 procent av de som svarat på enkäten anser att det är den viktigaste frågan.

– Det finns ett påbörjat arbete och det fortsätter med oförminskad fart. Det berör stora delar av kommunens verksamheter, från skolan till vägarna och bostadsbyggandet. Just det senare är en förutsättning för att företagen ska kunna locka till sig personer med rätt kompetens, säger Anders Björkman, näringslivschef.

På ett par områden finns det utmaningar som Mora kommun måste ta itu med.

– Jag ser att det finns flera områden där den kommunala organisationen måste bli bättre. Det måste till exempel bli lättare att komma i kontakt med oss som kommun, bemötandet och servicen måste bli bättre och vi måste se över hur handläggningstiderna kan kortas, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Senast uppdaterad: 23 maj 2023