Två nya hållbara idéer får grönt ljus

Publicerad: 29 maj 2023

Kommunstyrelsen har beslutat att tilldela två projekt medel från ”Hållbara idéer”. Projektet ”Hållbar kultur – Alla kan” på Färnäs/Nusnäs skola tilldelas en miljon kronor under 2023-2024 och ”Framtidens förskolegårdar” tilldelas 176 000 kronor under 2024.

Händer som rensar i grönsaksland.

Färnäs/Nusnäs skola satsar bland annat på en skolköksträdgård i projektet "Hållbar kultur - alla kan". Foto: Mostphotos

- Det här är två mycket spännande idéer som verkligen förtjänar att testas av verksamheterna. Vi kommer följa båda projekten med stort intresse, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Fram till 2024 finns särskilda medel för att driva på omställningsarbetet i enlighet med strategi Hållbara Mora. Kommunens verksamheter har därför fått möjlighet att söka pengar för att genomföra projekt som ska stärka omställningen till ett mer hållbart Mora.

Kommunstyrelsen behandlar ansökningar två gånger per år, och utser vilka projekt som beviljas medel. Vid sammanträdet den 9 maj beviljades medel till två nya hållbara idéer:

"Hållbar kultur – Alla kan", Färnäs/Nusnäs skola. Projektets syfte är att förbättra elevers mående och kunskapsutveckling genom friskvård, kreativt lärande och arbetsmodellen ”gröna världen”. Bland annat planeras en egen skolköksträdgård med ekologiska grönsaker som eleverna själva ska kunna tillaga. Tanken är att få en närmare kontakt med naturen och ökad förståelse för hur man som individ är del av ett globalt sammanhang. Projektet tilldelas totalt en miljon kronor under 2023-2024.

"Framtidens förskolegårdar", för- och grundskoleförvaltningen. Projektets syfte är att utveckla förskolornas utegårdar så att de ska vara stimulerande och utvecklande för förskolebarn och främja barns hälsa. I projektet ska elever på byggprogrammet bygga miljöer och materiel som kan placeras ut på två förskolors gårdar, exempelvis foodtrucks/kiosk, kollektiv-trafikfordon och utebibliotek. Projektet tilldelas 176 000 kronor under 2024.

Mora kommun har arbetat med ”Hållbara idéer sedan 2019. Tanken med ”Hållbara idéer” är att kommunens verksamheter kunna testa nya metoder utan att det ska behöva belasta verksamhetens ordinarie budget. Behovet har varit störst inom socialförvaltningen och för- och grundskoleförvaltningen, där flera av idéerna visat sig vara framgångsrika.

- Det är många helt fantastiska idéer som har kunnat testas så här långt, och flera av dem har också blivit en del av den ordinarie verksamheten. Det gör att vi i Mora ligger i framkant inom flera områden och i slutändan gör alla hållbara idéer Mora mer attraktivt, säger Anna Hed.

Senast uppdaterad: 29 maj 2023