Förslag: Bostäder och Strandenskolan prioriteras i planarbetet

Publicerad: 31 maj 2023

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå en prioritering av planarbetet för perioden 2023-2024. Främst prioriteras detaljplanearbete för att kunna göra det möjligt att bygga nya bostäder och Strandens skolområde. Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut i frågan den 19 juni.

Flygbild över skogsområde i utkant av tätort.

Planprogrammet för ett nytt bostadsområde i Kanada prioriteras i den föreslagna planprioriteringen för 2023-2024. Foto: Bergslagsbild

- Mora växer och det finns ett stort behov av detaljplaner som möjliggör byggande av framför allt bostäder. Då krävs det att vi prioriterar i planarbetet så att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för ökad tillväxt under de närmsta åren och på längre sikt. Vi ser också att fler bostäder är det som Moras företag pekar ut som allra viktigast för att kunna fortsätta att växa, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Miljö- och byggnadsförvaltningen och planenheten har tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till övergripande planprioritering. Kommunstyrelsen beslutade under tisdagen att skicka förslaget vidare till kommunfullmäktige, där slutligt beslut tas.

Särskilda prioriteringsområden 2023–2024 i förslaget är bostäder och Strandens skolområde. Det föreslås även att fokus läggs på planprogram i syfte att möjliggöra framtida utveckling. Flera av de prioriterade planerna kan du läsa mer om på Mora växer:

I förslaget prioriteras även arbete med planeringsstrategi, kulturmiljöunderlag och områdesbestämmelser för byar.

Senast uppdaterad: 31 maj 2023