Positiva besked för genomfart Mora

Publicerad: 31 maj 2023

Nu har projektet genomfart Mora fått en vattendom från Mark- och miljödomstolen. Den innebär att Trafikverket får tillstånd att leda bort grundvatten i samband med grävarbeten i centrala Mora. Det innebär att arbetet med genomfart Mora kan fortsätta enligt plan och bli klart hösten 2024.

Illustration över den nya cirkulationsplatsen Starbo i Mora.

Illustration över den nya cirkulationsplatsen Starbo, som är slutpunkten i arbetet med genomfart Mora. Illustration: Trafikverket

Under sommaren pågår arbeten på sträckan mellan Strandenområdet och cirkulationsplats Kaplanen, vid Kaplansgatan och Tingsnäsvägen. Sträckan planeras bli klar och öppnas för trafik innan Vasaloppets sommarvecka, 11-19 augusti.

Efter 19 augusti fortsätter arbetet västerut på Strandgatan och Malungsvägen. Trafiken leds då om via Vasagatan, Oxbergsvägen och Morlkarlbyvägen. Under sommaren görs förberedande arbeten längs Vasagatan. Dessa kan resultera i tillfälliga störningar och begränsad framkomlighet.

- Nu återstår det drygt ett år av arbete innan genomfarten är klar. Trots att vi gör allt vi kan för att minska störningarna så får man räkna med att framkomligheten kan bli påverkad under byggtiden. Jag vill tacka alla Morabor för deras tålamod under arbetets gång, säger Britta Brömses, projektledare på Trafikverket.

- Det är ett väldigt glädjande besked som projektet fått. Det ger oss möjlighet att hålla tidsplanen och kunna ge alla Morabor en ny genomfart och trevligare stadsmiljö till nästa höst, säger Anders Björkman, chef för näringslivs- och samhällsplaneringsenheten i Mora kommun.

Läs mer om hur arbetet planeras på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dubbelriktad trafik under längre perioder

För att förhindra förseningar och undvika ökade kostnader för projektet har Trafikverket även ansökt till Mora kommun om att få tillåtelse för ökad användning av omledningsvägen längs Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen.

Kommunstyrelsen beslutade därför under tisdagens sammanträde att tillåta dubbelriktad trafik under längre perioder än det tidigare beslutet tillät. Det nya beslutet innebär:

  • För Kaplansgatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen tillåts dubbelriktad omledningstrafik från 21 augusti 2023 till 30 september 2024, med undantag för Vasaloppets sommar- och vinterveckor.
  • Under Vasaloppets sommar- och vinterveckor 2023-2024 råder ”byggpaus”. Under dessa perioder ska E45/väg 70 ha normal framkomlighet.
Senast uppdaterad: 31 maj 2023