Miljöpris delades ut under på studiebesök i Kättboåsens fäbod

Publicerad: 9 juni 2023

Mora kommuns miljöpris tilldelades Yvonne Smedberg, fäbodbrukare i Kättboåsens fäbodar. Eftersom hon inte kunde närvara vid prisutdelningen i kommunhusparken på nationaldagen, delades priset ut vid ett studiebesök i fäboden.

Människor framför gärdsgård i fäbodsmiljö. Kvinna i folkdräkt.

Yvonne Smedberg tar emot Mora kommuns miljöpris för sitt arbete med Kättboåsens Fäbod. Priset delades ut av Miljö- och Byggnadsnämndens ordförande Joakim Linder (MoP). På bilden syns även Yvonnes barnbarn. Foto: Hans Jansson/Mora kommun

Priset överlämades av kommunstyrelsens förste vice ordförande tillika Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Joakim Linder (MoP) och Hans Jansson (MoP), ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden.
Utöver att överlämna prischecken på 10 000 kronor fick de även en rundvisning på den unika fäboden som har anor från 1600-talet.

Motiveringen till årets pristagare lyder:

"Det traditionella fäbodbruket har en lång historia i våra bygder. Att kunna bruka och ta tillvara det som fäboden och naturen gav var en överlevnadsfråga för generationerna innan oss. Industrialisering och stordrift har gjort att vi idag bara har ett fåtal fäbodar kvar i Sverige där det bedrivs traditionellt fäbodbruk. Kunskapen om hur man på ett miljövänligt sätt tar hand om de produkter som naturen ger oss är viktig att föra vidare till kommande generationer.

Yvonne Smedberg på Kättboåsens fäbod är en av de få som fortfarande bedriver traditionellt fäbodbruk. Yvonne lever sedan ungdomen i princip helt genom självhushåll, bevarar gamla lantraser av mjölkkor, får och höns, odlar gamla sädesslag och baljväxter samt har återupptagit odlings- och betesmark vid fäboden som brukats av hennes släkt under tidigare generationer.

Det traditionella fäbodbruket är nominerat som immateriellt kulturarv till UNESCO:s världsarvslista, och Yvonne ska känna en delaktighet i detta och vara stolt över vad hon uträttat under 40 år på sin fäbod."

Det är andra gången som Yvonne Smedberg tilldelas priset, första gången var 2002. Se fler bilder från Kättboåsens fäbod i bildspelet nedan. Bilderna är tagna av Hans Jansson och Joakim Linder.

Senast uppdaterad: 9 juni 2023