Moras kulturmiljöer inventeras i sommar

Publicerad: 14 juni 2023

Nu startar det treåriga projektet att inventera och dokumentera kulturmiljöer i Mora kommun. Dalarnas museum har upphandlats för arbetet och under sommaren 2023 kommer de att röra sig i ett antal byar, fäbodar och områden för att studera och fotografera olika byggnader och miljöer.

Två cyklister på byväg sommartid.

Moras kulturmiljöer uppskattas både av invånare och besökare. Foto: Hilla Aspman

Först ut är Färnäs som kommer att få besök av museet den 16 juni. Det är byggnadsantikvarierna Kristoffer Ärnbäck och Frida Karlsson från Dalarnas museum som kommer att röra sig ute i byarna, ibland i sällskap med personer från Mora kommun.

- Vi tycker att det ska bli jättefint att få komma ut och ta del av Moras fina kulturarv, säger Kristoffer Ärnbäck från Dalarnas museum.

När sommarens inventering är klar kommer Dalarnas museum ägna vinterhalvåret åt att ta fram rapporter utifrån materialet som de samlat in. Rapporterna kommer bland annat att beskriva vilka kulturhistoriska värden som finns och vad de består av.

Rapporterna kommer sedan att beslutas politiskt för att därefter fungera som ett underlag för handläggning av plan- och bygglovsärenden. Men de kommer också att kunna användas av dig som äger en fastighet i en värdefull miljö, exempelvis för råd och inspiration vid ny-, om- och tillbyggnation samt renovering.

- Vi har ett kulturmiljöarv i Mora kommun som är alldeles unikt, och detta behöver skyddas och bevaras. En uppdaterad inventering av dessa miljöer är välkommet, och blir en god hjälp när vi i Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta i bygglovsfrågor. Naturligtvis måste man kunna göra om-, till- och nybyggnationer även i kulturmiljöer, men det kan fordras lite extra omsorg vid val av material och utformning, säger Miljö- och Byggnadsnämndens ordförande, Joakim Linder (MoP).

- Det finns ett stort engagemang för att bevara våra kulturmiljöer, inte minst i byarna. En ny inventering ger oss en tydligare bild av hur vi bäst förvaltar våra kulturmiljöer för kommande generationer, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Bymiljö under våren

Färnäs är först ut i kulturmiljöinventeringen. Foto: Anneli Larsson/Mora kommun

Så genomförs kulturmiljöinventeringen

Arbetet är uppdelat i tre etapper (en etapp per år) och under sommaren 2023 kommer följande byar och områden att inventeras:

 • Selja och Långlet
 • Östnor, Öna och Kråkberg
 • Bonäs
 • Vattnäs
 • Bergkarlås och Risa
 • Färnäs och Färnäsänget
 • Nusnäs
 • Fu och Fudal
 • Garsås
 • Fåsås
 • Fäbodar i Östbygge fjärding (öster om Siljan/Orsasjön)
 • Norra och Södra Bomansberg
 • Rödmyrsänget och Hindriksheden
 • Noret
Senast uppdaterad: 14 juni 2023