Väg till Prästholmen stängs av

Publicerad: 21 juni 2023 Uppdaterad: 22 juni 2023

I samband med bygget av den nya ishallen stängs Skeppshusvägen av för allmän trafik, från simhallen till Prästholmen. Det görs med hänsyn till alla trafikanters säkerhet i anslutning till arbetsområdet.

Kartbild över ombyggnationerna

Den avstängda Skeppshusvägen är rödmarkerad. De gröna de tillgängliga gång- och cykelvägarna. Den rosa markeringen visar arbetsområdet för bygget av ishallen.

Det finns flera gång- och cykelvägar till idrottsanläggningarna på Prästholmen. Du kan se var de finns på kartan.
Parkeringsplatser finns vid Smidjegrav arena och simhallen. Avstängningen startar vecka 26 och väntas gälla till september.

Senast uppdaterad: 22 juni 2023