Rekordmånga gästnätter i Mora 2022

Publicerad: 27 juni 2023

Turismen i Mora återhämtar sig starkt efter de tuffa pandemiåren. Under 2022 gjordes 581 700 kommersiella gästnätter. Det är högt över nivåerna innan pandemin.

Personer som går på gågatan i Mora

Turismen i Mora har återhämtat sig efter pandemin och nått nya rekordnivåer under 2022.

Under 2022 omsatte turismen i Mora kommun sammanlagt 1,78 miljarder kronor, en ökning med 25 procent jämfört med 2021. Det visar den årliga turistekonomiska mätningen som genomförs av Resurs för Resor och Turism.

En del av turismen består av kommersiella gästnätter. Där räknas kategorierna hotell, camping, stugor/lägenheter, vandrarhem och stugbyar. Alla kategorier hade en markant ökning av både antalet gästnätter och omsättning, jämfört med 2021. Omsättningen för de kommersiella gästnätterna ökade med hela 54 procent. Ökningen kan delvis förklaras av ökad inflation, men även av det ökade antalet besökare.

- Vi kan tydligt se att vår besöksnäring återhämtar sig efter några väldigt tuffa år. Det är extra glädjande att se att våra boendeanläggningar lockar så många gäster. Det leder till både ökad omsättning och sysselsättning, säger Anders Björkman, näringslivschef i Mora kommun.

Mora är en av Dalarnas starkaste destinationer där 60 procent av turismomsättningen kommer från genomfartsturism, främst då besökare som stannar på vägen till fjälldestinationerna. Besöksnäringen genererar betydande sysselsättning och skatteintäkter. Omsättningen motsvarar cirka 914 årssysselsatta och gav cirka 93,3 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen.

Mycket pekar på att den positiva utvecklingen fortsätter under 2023.

- Vi får positiva signaler från våra besöksnäringsföretag. Vi tror att 2023 kommer bli ännu bättre, säger Anders Björkman.

TEM-undersökningen

Turismomsättningen kommer från den årliga TEM-undersökningen som det oberoende konsultföretaget ”Resurs för Resor och Turism”, har genomfört för Mora. Analysen kallas turistekonomisk modell (TEM) och används som ett verktyg för att mäta turismens inverkan på den lokala ekonomin.

Senast uppdaterad: 27 juni 2023