Ansträngd ekonomi men Mora satsar på framtiden

Publicerad: 29 juni 2023

När kommunfullmäktige träffades för sista gången inför sommaren behandlades bland annat nästa års kommunplan, det vill säga kommunens budget för 2024. Utifrån förslaget beräknas kommunen göra ett positivt resultat för 2024 på 15,7 miljoner kronor. Investeringsramen uppgår till drygt 132 miljoner kronor

– Vi i Mora kommun har flera år av goda ekonomiska resultat bakom oss. Världsläget har däremot stor inverkan på ekonomin i vår kommun. Pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och inflationen i Sverige har inneburit stora utmaningar även för oss i norra Dalarna. I den första ekonomiska uppföljningen för året år ser kommunen ut att göra ett underskott på cirka 66 miljoner kronor. Därför har kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att se över vilka besparingsåtgärder som kan göras, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

En nyhet är att Mora kommun arbetar utifrån en budgetmodell som kallas ”Budgetprocess med prislappar”. Modellen är framtagen i samarbete med SKR - Sveriges kommuner och regioner - och andra kommuner i landet. Syftet är att få en bättre vägledning och stöd att planera utifrån. Det nya arbetssättet innebär inte att det finns mer resurser, men det förbättrar förutsättningarna för att planera. Det, i sin tur, gynnar våra verksamheter och därmed också invånarna i Mora kommun.

– Mora har en ny strategisk plan för 2023-2026. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I den pekar vi ut vad som kommer att vara kommunens prioriteringar under perioden. Vi vill förbättra skolresultaten, skapa en bättre livskvalitet för invånarna och kommunen ska växa hållbart. Dessutom ska kommunen som organisation bli mer effektiv och innovativ. Även om det ekonomiska läget är svårt så är det som är vårt fokus. Genom att vi nu börjar att använda en annan budgetmodell är vår förhoppning att det ska bli mer träffsäkra kommunplaner. Det innebär dock inte att vi har mer pengar att röra oss med. Den avgörande frågan är hur statens stöd kommer att se ut framöver. I nuläget har vi inte fått några besked om 2024 och det mycket är oroande, säger Anna Hed.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023