Tillsammans bekämpar vi desinformationen

Publicerad: 29 juni 2023

När felaktiga påståenden och desinformation om svenska myndigheter och kommuners verksamheter sprids, riskerar det att få stora konsekvenser. Inte bara för den enskilda verksamhetens arbete, utan framför allt för de människor som behöver hjälp. Och även i Mora riskerar verksamheter att påverkas.

Mobiltelefon med texten "desinformation"

Under början av förra året drog en desinformationskampanj igång, som riktade in sig särskilt mot socialtjänsten. Bland annat spreds konspiratoriska påståenden om att socialtjänsten kidnappar barn. Påståenden som det, och andra anklagelser om brott mot grundläggande svensk rättssäkerhet cirkulerar fortfarande.

– Socialtjänstens arbetet utförs alltid med respekt för barnen och utgår från den enskilda familjens behov. Målet är att skydda och stödja barn som lever i utsatta situationer, och arbetet är alltid reglerat av lagar och förordningar. När den här typen av kampanjer får spridning försvårar det vårt arbete för lång tid framöver och får allvarliga konsekvenser för dem vi har i uppgift att hjälpa, säger Anna Ståhlkloo, chef för socialförvaltningen i Mora.

Desinformationskampanjer, som den mot socialtjänsten, sprids främst genom sociala medier. Därför är det viktigt att man som enskild användare är extra vaksam på vad som påstås, vem det är som säger det och om påståendet går att verifiera. Ofta är kampanjen initierad eller pådriven av antagonistiska krafter, och syftar till att skada det svenska samhället.

Läs mer om påverkanskampanjer och hur du kan skydda dig mot desinformation, på Myndigheten för psykologiskt försvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 29 juni 2023