Godkänt badvatten på Moras badplatser

 

Publicerad: 10 juli 2023

Nu har vattnet på flera av kommunens badplatser testats. Resultatet blev positivt, med tjänligt badvatten på alla badplatser som testades, utom Lefsnäs badblats på Sollerön, som bedöms som Tjänligt med anmärkning.

Barn som leker i vattnet

Varje sommar provas vattenkvaliteten på kommunens badplatser. Sommarens första testning gjordes i juni, där Tingnäsbadet i Saxviken bedömdes ha tjänligt badvatten. I början av juli genomfördes sommarens andra provtagning, och den här gången testades vattnet på flera badplatser i kommunen.

Alla badplatser som testades bedömdes ha tjänligt badvatten, med undantag för Lefsnäs badblats på Sollerön. Där bedömdes vattenkvalitén som Tjänligt med anmärkning, vilket innäbär att halten bakterier i provet är något förhöjt men att det inte utgöra någon hälsorisk att bada i vattnet.

Badplatserna som testats är:

  • Åmåsängs badplats (Tjänligt)
  • Kråkbergs badplats (Tjänligt)
  • Våmhus badplats (Tjänligt)
  • Tingsnäsbadet/Saxviken (Tjänligt)
  • Lefsnäs badplats (Tjänligt med anmärkning)

 

Det tredje och sista testtillfället för säsongen sker i augusti.

Läs mer: Badplatser i Mora kommun - Bad - Badvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 juli 2023