Tingsnäs badvatten godkänt vid årets tredje test

Publicerad: 28 juli 2023

Nu har sommarens tredje test av badvatten gjorts i Mora kommun. Testet gjordes vid Tingsnäsbadet i Saxviken, och bedömningen är att vattnet är tjänligt.

Flicka med snorkel sitter på kanten av brygga.

Varje sommar provas vattenkvaliteten på badplatser i kommunen. Sommarens tredje test gjordes i Saxviken, vid tingsnäsbadet. Testet mätte halten av E. coli samt Intestinala Enterokocker, och resultatet visade att vattnet är tjänligt, vilket är det högsta möjliga betyget.

Läs mer: Badplatser i Mora kommun - Bad - Badvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 juli 2023