Inspel inför uppdatering av Mora kommuns Landsbygdsprogram

Publicerad: 2 augusti 2023

Mora kommun har ett Landsbygdsprogram som bidrar till målbilden "Hållbara Mora". Genom att göra vår landsbygd till ett attraktivt boendealternativ kan fler välja Mora som bostadsort. Nu ska programmet uppdateras och inför det önskar vi få inspel från dig som redan bor, har fritidshus eller är besökare i Mora kommun.

Barn med cykelhjälm på öppnar och tittar ner i brevlåda.

Landsbygdsprogrammet antogs 2021 av kommunfullmäktige och gäller 2023 ut. Programmet bidrar till målbilden "Hållbara Mora", genom att göra vår landsbygd till ett attraktivt boendealternativ kan fler välja Mora som bostadsort.

Lämna ditt svar och inspel i en enkät

Programmet behöver nu uppdateras och vi önskar därför få in svar och inspel på några frågor från dig som redan bor, har fritidshus eller är besökare i Mora kommun. Lämna dina svar genom att besvara enkäten här nedanför, det tar några minuter.

En del av frågorna handlar om val av bostadsort och kan besvaras av alla oavsett var du bor. Den andra delens frågor förutsätter att du ha läst Landsbygdsprogrammet som du hittar på www.morakommun.se/landsbygdsprogram

Välkommen med ditt svar senast 10 september!

Senast uppdaterad: 2 augusti 2023