Risk för höga vattenflöden

Publicerad: 7 augusti 2023

Stora mängder regn väntas under veckan, vilket kan leda till översvämningar.

Vatten som strömmar ur en stupränna.

De senaste väderprognoserna visar att det kan komma stora regnmängder i början av veckan, framförallt under måndagsdygnet. Väderprognoserna kan förändras snabbt så det är osäkert var och hur mycket regn som kommer att komma.

Som fastighetsägare har man ett eget ansvar för vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. Här kommer några tips och råd på hur man kan förbereda sig.

  • Var uppmärksam och följ väderutvecklingen om du bor i ett översvämningskänsligt område.
  • Se till att brunnar, diken och trummor i anslutning till din fastighet är rensade så att eventuella vattenflöden kan passera obehindrat.
  • Ta bort lösa kvistar och föremål som kan riskera att sätta igen brunnar och trummor.
  • Täta golvbrunnar om du vet att du tidigare haft problem med att vatten tar sig in i fastigheten.
  • Se till att båtar och bryggor är ordentligt förtöjda alternativt flytta dem till säker plats.
Senast uppdaterad: 7 augusti 2023