Avstängningar på grund av höga vattennivåer

Publicerad: 9 augusti 2023

På grund av de höga vattenivåerna i Siljan stängs vissa avsnitt av gång- och cykelvägar samt en del av kajenparkeringen av.

Avstängningar av gång- och cykelvägar samt parkeringen vid Kajen 2023.

De temporära avstängningarna är utritade med röd streck på bilden.

De höga vattennivåerna som uppstått till följd av de stora regnmängder som fallit den senaste tiden, gör att Mora kommun måste göra några tillfälliga avstängningar. Det handlar om två avsnitt av gång- och cykelvägar samt en del av parkeringen vid Kajen. På bilden ovan kan du se vad som berörs.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2023