Att tänka på vid bad efter senaste tidens regn

Publicerad: 11 augusti 2023

Efter intensivt regnande kan badvattnet bli otjänligt i vattendrag och sjöar eftersom ämnen och mikroorganismer spolas av och följer med flödet.

Badplats med sandstrand.

Det oväder som drabbat oss den senaste tiden med kraftigt regn har också lett till att så kallad bräddning (nödutsläpp) av utspätt avloppsvatten har skett. Nödutsläppen görs när det kommer in så mycket regn- och dagvatten i ledningarna att reningsverken inte har kapacitet att ta hand om det. Det sker oftast i samband med kraftiga regn och därför kan det vara olämpligt att bada i anslutning till när nederbörden faller.

Badvattenkvaliteten i Mora kontrolleras regelbundet och följer ett schema. Nästa planerade provtagningstillfälle är tisdagen den 15 augusti. Provsvaren kommer några dagar senare.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023