Så leds trafiken om i centrala Mora

Publicerad: 23 augusti 2023 Uppdaterad: 1 september 2023

Trafikverket återupptar nu arbetet med Genomfart Mora och på torsdag kväll stängs Strandgatan från Strandenrondellen till Köpmannagatan. Trafiken leds om via bland annat Älvgatan och Vasagatan. Du hittar kartor för biltrafik samt gång- och cykeltrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Trafikverkets webbplats.

Illustration över den nya gång- och cykelporten Stranden.

Den nya gång- och cykelporten vid Strandenområdet är fortsatt öppen när Strandgatan nu stängs. Illustration: Trafikverket

Sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och korsningen E45/Köpmannagatan stängs av på torsdag kväll, den 24 augusti. Genomfartstrafiken leds om via Älvgatan, Badstugatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen. Flera tillfälliga lösningar görs för att skapa ett bättre flöde i trafiken:

  • En tillfällig cirkulationsplats har byggts i korsningen Morkarlbyvägen och Malungsvägen.
  • Cirkulationsplatsen i korsningen Kaplansgatan/Badstugatan/Vasagatan (vid Klockstapeln) tas bort och in- och utfarten till Vasagatan mot Vasaloppets hus stängs.
  • Vänstersvängar förbjuds längs hela omledningsvägen för att minska antalet stopp i trafiken.
  • Ett antal övergångsställen tas bort för att skapa färre stopp och minska risken för olyckor. De övergångställen som finns kvar har gjorts säkrare.

För gång- och cykeltrafik finns tre passager över den avstängda E45:

  • Den nya gång- och cykeltunneln vid Strandenområdet.
  • Vid Gustav Vasa-statyn och Vasastugan.
  • Korsningen vid Köpmannagatan och Restaurang Strand.

Här hittar du kartor

På Trafikverkets webbplats hittar du mer information och kartor över omledningarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du även ställa frågor till projektorganisationen.

Dessutom görs tillfälliga åtgärder på kommunala gator i anslutning till omledningsvägarna. Mer information och kartor för åtgärderna hittar du på kommunens sida om Genomfart Mora.

Ändringar i busstrafiken

I samband med att Dalatrafiks hösttidtabell infördes den 21 augusti, har busstrafiken genom centrala Mora fått nya resvägar och delvis nya hållplatser. På Dalatrafiks webbplats hittar du information om vilka förändringar som gjorts på alla busslinjer i Mora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tidtabellen gäller till 9 december.

Råd till dig som trafikant

Trots åtgärderna för att förbättra flytet i trafiken kommer det under delar av dygnet uppstå köer och framkomligheten begränsas.

  • Om du har möjlighet, överväg att samåka, resa kollektivt, cykla eller gå genom centrala Mora, särskilt under rusningstid.
  • För att undvika olyckor, var extra uppmärksam och följ skyltning och trafikregler.
  • Som gång- och cykeltrafikant, använd övergångställen för att passera omledningsvägar, även om det innebär en omväg.

Information på vägskyltarna kan ändras med kort varsel och för dig som cyklar och går kan det också förekomma förändringar med kort varsel. Därför är det viktigt att vara extra uppmärksam i trafiken.

Delar av sträckan öppnar senare i höst

Sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen öppnas för fordonstrafik senare i höst. Resterande del av sträckan, från cirkulationsplats Kaplanen till korsningen E45/Köpmannagatan blir fortsatt avstängd och öppnas under 2024. Hela arbetet med Genomfart Mora planeras vara klart hösten 2024.

Senast uppdaterad: 1 september 2023