Moras häxprocesser uppmärksammades vid ceremoni

Den 24 augusti är årsdagen för när de sista avrättningarna under 1600-talets häxprocesser ägde rum. Något som uppmärksammas årligen av Mora kommun.

Publicerad: 24 augusti 2023 Uppdaterad: 25 augusti 2023
Lennart Sacrédeus (KD) och Anna Hed (C) vid minnesstenen vid Älvstranden

Vid Moras älvstränder, längs Österdalälven utspelades delar av ett mörkt kapitel sveriges historia. På Tuvan vid älven finns en minnessten nära det som en gång var avrättningsplatsen för trolldomsprocesserna i 1600-talets Mora .

1668 – 1671 lever Morabor, Älvdalingar och de andra Siljanssocknarna under en fruktansvärd terror skapad av de stora svenska trolldomsprocesserna. I nästan samtliga Morabyar anklagas och rannsakas människor, mestadels kvinnor. I augusti 1669 dömer den från Stockholm tillresta kungliga trolldomskommissionen 23 morabor till döden för trolldom.

24 augusti avrättas slutligen 15 personer genom halshuggning och bränning på bål. Ett samtida ögonvittne berättar:

…de öfrige 15 gingo Bartholomei-dag, först 7 på första båhlet, 5 på det andra, och 3 på det tredje, ett gräseliga Spectakell. Båhlena stodo giint mot Kyrckjaa å andra sijdan Elfven, så at hehla meenigheten så väl af Mohra Sochen, som dee omliggande Socknar det noga see kunde.”

Under årets minnesceremoni hölls tal av kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) och kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus (KD). Kulturskolechef Melker Bodin spelade fanfar på horn och blommor lades vid den minnessten, som rests för att hedra de som fråntogs sina liv.

I sitt tal understryker Anna Hed varför det är så viktigr att uppmärksamma och minnas denna mörka del av Moras och Sveriges historia:

- Vi lever i en tid som är säkerhetspolitiskt orolig. Vårt land liksom andra länder utsätts för påverkanskampanjer som påverkar tilliten till det demokratiska öppna samhället vi måste värna. Därför är det särskilt viktigt att våga lyfta fram även det som vi inte är så stolta över, säsger Anna Hed i sitt tal.

Kommunen kommer årligen, den 24 augusti att minnas och hedra offren för häxprocesserna med ceremoni blommnedläggning vid minnestenen.

Minnesstenen på Älvnäs

Foto: Josef Björnetun/Mora Kommun

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023