Ukrainas självständighetsdag firades i Kommunhusparken

Publicerad: 24 augusti 2023

På onsdag den 24 augusti är det 32 år sedan Ukraina förklarades självständigt från Sovjetunionen. För att uttrycka stöd för Ukraina och det ukrainska folket i denna svåra tid uppmärksammas därför självständighetsdagen med en ceremoni i Kommunhusparken.

Ukrainas flagga hissas i kommunhusparken och fanfar spelas på Ukrainas självständighetsdag. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Ukrainas flagga hissas i Kommunhusparken och fanfar spelas på Ukrainas självständighetsdag. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Ukrainas självständighetsdag är en allmän helgdag i Ukraina som firas till minne av Ukrainas självständighetsförklaring från Sovjetunionen 1991.

I Mora visade kommunen sitt stöd för Ukraina och det ukrainska folket i sin kamp för frihet och suveränitet, genom att högtidlighålla självständighetsddagen. Bland annat med hissning av den ukrainska flaggan, famfar och tal från både kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) och kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacrédeus (KD).

- I dag vill vi här i Mora med vårt firande av Ukrainas självständighetsdag: Ukrainas folk skall få sitt land, hela sitt land, tillbaka! Människorätten och den goda moralen skall segra, säger Lennart Sacrédeus i sitt tal under högtidsstunden, som besöktes av flera av Moras ukrainska invånare.

Anna Hed

Kommunstyrelsens ordförande, Anna Hed (C) håller tal under Ukrainas självständighetsdag. Foto: Josef Björnetun/Mora Kommun

Lennart Sacrédeus (KD) och en åhörare

Kommunfullmäktiges ordförande, Lennart Sacrédeus (KD) talar med en kvinna som närvarade vid ceremonin. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023