Varning för översvämning

Publicerad: 4 september 2023

De stora regnmängderna som fallit de senaste veckorna har lett till att vattennivåerna är mycket höga. Vattennivåerna i Siljan och Orsasjön minskar. En orange vädervarning ligger fortsatt kvar. Kommunen avråder tills vidare från bad i kommunens sjöar och vattendrag.

Vattenpöl under regn

Det råder risk för översvämning till följd av mycket höga vattennivåer. Foto: Mostphots

På den här sidan hittar du som bor eller vistas i Mora kommun aktuell information om läget.

Informationen uppdateras löpande.

Uppdatering måndag 4 september

Vattennivåerna i Siljan och Orsasjön har minskat med 10 centimeter sedan förra uppdateringen. Det är fortsatt orange varning för översvämning från SMHI.

Uppdatering måndag 28 augusti

Helgens nederbörd har inneburit att vattennivåerna på nytt stigit i Orsasjön och Siljan men vi har inte nått de högstanivåer som uppmättes för cirka tio dagar sedan. Väderleksprognoserna visar att mer regn kan vara på ingång under veckan. Bedömingen under måndagen är att Siljan kan komma att stiga med ytterligare fem centimeter, eventuellt mer.

Uppdatering torsdag 24 augusti

Både Siljan och Orsasjön fortsätter att sjunka. Till helgen väntas ett regnoväder dra in med omfattande regn, där prognosen visar att det under lördagen kan falla 40-60 milimeter. Bedömningen i nuläget är att sådana mängder regn inte leder till de vattennivåer vi såg i förra veckan i Siljan och Orsasjön.

Uppdatering måndag 21 augusti

Siljan har börjat att sjunka, om än i långsam takt från förra veckans högsta notering. Väderprognosen för kommande helg visar i nuläget att ett omfattande nederbördsområde kommer in över länet och kan komma att ge mellan 35-50 milimeter regn. Det kan innebära att vattenivåerna i Siljan återigen stiger i början av nästa vecka.

Uppdatering torsdag 17 augusti

På torsdagsmorgonen var vattennivån i Silja 162,60 meter vilket innebär en ökning med tre centimeter sedan igår. SMHI rapporterar om ett gynnsamt väder de närmaste dagarna. På söndag förväntas ett regnoväder dra in, men prognosen för hur mycket regn som kommer att falla och var det kommer att ske är osäker.

Uppdatering onsdag 16 augusti

På onsdagsmorgonen var vattennivån i Siljan 162,57 centimeter. Vattnet fortsätter att stiga men ökningstakten ser ut att mattas av. På torsdagen har kommunen och andra aktörer ett nytt samordningsmöte med Länsstyrelsen. En ny prognos för läget framöver kommer därefter.  

Prognos måndag 14 augusti

Det kommer fortsatt vara ett större inflöde i Siljan än vad som rinner ut, det gör att prognosen är att Siljan fortsätter stiga med ca 5 centimeter per dygn till en nivå på cirka 162,70 meter över havet. Det är cirka 20 centimeter över nuläget som är 162,51 meter över havet.

Orsasjön väntas förändras på samma sätt som Siljan, det vill säga en ökning med cirka 20 centimeter under kommande fyra dygn. Däremot väntas kulmen vara nådd för vattennivåerna i Österdalälven och i Venjan.

Prognosen påverkas av hur mycket regn som faller i området under de närmsta dagarna.

På SMHI:s webbplats hittar du uppdaterad information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om alla varningar som utfärdats i vårt område.

Så kan du förbereda dig

Har du fastigheter eller egendom som påverkas av de höga vattennivåerna? Här finns tips på vad du kan göra för att förbereda dig.

På Nodavas webbplats finns ytterligare information om hur du kan förebygga översvämning i din fastighet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen avråder från bad i Siljan och Orsasjön

Mora kommun avråder tills vidare från bad i kommunens sjöar och vattendrag. Anledningen är att de höga flödena ökat trycket på kommunens reningsverk.

Efter intensivt regnande kan badvattnet bli otjänligt i vattendrag och sjöar eftersom ämnen och mikroorganismer spolas av och följer med flödet.

Det oväder som drabbat oss den senaste tiden med kraftiga regn och höga vattenflöden har också lett till att så kallad bräddning (nödutsläpp) av utspätt avloppsvatten har skett. Nödutsläppen görs när det kommer in så mycket regn- och dagvatten i ledningarna att reningsverken inte har kapacitet att ta hand om det. Det sker oftast i samband med kraftiga regn och därför kan det vara olämpligt att bada i anslutning till när nederbörden faller. Bräddning och nödutsläpp är viktiga systemfunktioner som finns för att förhindra att avloppsvatten går baklänges om ledningarna blir överfulla.

Direkt efter en bräddning kan badvattenkvaliteten påverkas. Men det bräddade vattnet sprids fort och åt olika håll beroende på strömmar och vind. Det är därför svårt att säga exakt var och hur det påverkar badvattnet. 

På grund av rådande omständigheter avråder kommunen tills vidare från bad till dess att nederbördsmängderna har minskat och vattennivåerna i våra sjöar och vattendrag har återgått till det normala.

Information om dricksvatten

Kvaliteten i det kommunala dricksvattnet påverkas inte i det här läget.

Du som har eget dricksvatten kan behöva göra vissa åtgärder för att försäkra dig om att vattnet från din brunn är säkert att dricka. Det kan till exempel vara bra att ta nya prover på brunnens vatten. Läs mer om hur du kan höja din beredskap på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avstängningar på grund av höga vattennivåer

På grund av de höga vattenivåerna i Siljan stängs vissa avsnitt av gång- och cykelvägar samt en del av kajenparkeringen av. På bilden ser du vilka avsnitt som berörs:

Karta över Moras tätort

De temporära avstängningarna är markerade med röd streck på bilden.

Senast uppdaterad: 4 september 2023