Mora kommun lyckönskar HMK Carl XVI Gustaf

Publicerad: 15 september 2023

Idag för 50 år sedan tillträdde Carl XVI Gustaf som Sveriges kung och statschef. Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordföranden har därför skickat ett telegram med lyckönskningar. Mora kommun flaggar också vid kommunhuset, då jubileumsdagen utlysts som tillfällig flaggdag.

Svenska flaggan hissad framför gamla kommunhuset

Svenska flaggan är hissad för att uppmärksamma Carl XVI Gustafs 50 år som regent. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Vårt lands konung och statschef

HMK Carl XVI Gustaf

lyckönskas å det hjärtligaste på 50-årsdagen av tillträdet som Sveriges regent

fredagen den 15 september 2023

av Mora kommun.

Vi är djupt tacksamma för Era så viktiga sammanhållande och trofasta insatser för vårt land och folk samt gläds över alla besök i Mora kommun under Era historiska 50 år såsom Sveriges regent.

Det är för oss ett särskilt lyckat och symboliskt viktigt sammanträffande att när Hans Majestät som vårt lands konung och statschef firar unika 50 år som Sveriges regent, inträffar detta 500 år efter Sveriges självständighet vanns den 6 juni 1523.

Skeendet då, för ett halvt millenium sedan, bär en stark anknytning till oss här i Mora då vid just vår stora kyrka den 14 januari 1521 grundades Svea Livgarde och Sveriges Armé - i och med att er företrädare, konung Gustav Eriksson Vasa, denna dag i just Mora utnämndes till Dalarnas hövitsman.

Vår varma hyllning på Hans Majestät Konungens historiska 50-årsdag såsom Sveriges regent och statschef!


Lennart Sacrédeus
Mora kommunfullmäktiges ordförande

Anna Hed
Mora kommunstyrelses ordförande


Senast uppdaterad: 15 september 2023