Uppdatering: Avrådan från bad lyfts

Publicerad: 22 september 2023 Uppdaterad: 28 september 2023

Efter sommarens kraftiga regnande och höga vattenflöden infördes avrådan från bad i sjöar och vattendrag i hela kommunen. Men nu har vattensituationen börjat normaliseras och avrådan från bad har därmed kunnat tas bort.

Det regniga och svala sommarvädret har kanske inte varit direkt inbjudande, ens för de mer entusiastiska badgästerna. Men utöver de problem den kraftiga nederbörden och de stora vattenmängderna orsakar för infrastruktur, fastigheter och jordbrukare, så gjorde det även flera vattendrag och sjöar olämpliga för bad. Därför utfärdade kommunen en avrådan från att bada i sjöar och vattendrag. Men nu har vattennivåerna börjat återgå till mer normala nivåer, och avrådan från bad kunnat lyftas.

– Vi har nu uppdaterat bedömning avseende badvattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag. Vattenflödena är på väg tillbaka mot normala nivåer och risken för de badandes hälsa, på grund av det intensiva regnandet under augusti månad bedöms vara över. Därför tas avrådan från bad tas bort, säger Niklas Sjödin, miljöinspektör i Moras och Orsas kommuner.

Att kommunen avråder från bad i samband med kraftig nederbörd, kan bero på flera olika saker.

– Bland annat kan stora mängder regn medföra att badvattenkvalitén försämras i vattendrag och sjöar eftersom skadliga ämnen och mikroorganismer spolas av och följer med flödet. I augusti utfördes även nödutsläpp av utspätt avloppsvatten, säger Niklas Sjödin, miljöinspektör i Moras och Orsas kommuner.

Nödutsläppen görs när det kommer in så mycket regn- och dagvatten i ledningarna att reningsverken inte har kapacitet att ta hand om det - något som oftast sker i samband med kraftiga regn.

Avrådan från bad gick ut den 14 augusti. Då var cirka vattenståndet cirka en meter högre än medianvärdet de senaste 20 åren.

Senast uppdaterad: 28 september 2023