Temadag avslutar beredskapsveckan

Publicerad: 29 september 2023 Uppdaterad: 2 oktober 2023

Varje år arrangeras en beredskapsvecka av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och Mora kommun har deltagit med en rad aktiviteter under veckan. Under fredagen avrundade kommunen sitt deltagande med utställning och tävling på Emma Zorns torg, tillsammans bland annat Nodava och Civilförsvarsförbundet.

Mora kommuns beredskapssamordnare Fredrik Kempendahl på Emma Zorns torg

Hur skulle vi reagera vid en större samhällskris, och hur väl rustat är vårt samhälle? Det är frågor man fick fundera på om man genomförde MSB:s frågetävling under Mora kommuns aktiviteter vid Emma Zorns torg, under fredagen. Aktiviteterna, som genomfördes med Nodava och Civilförsvarsförbundet, avrundar kommunens deltagande i beredskapsveckan 2023.

– Det har varit en toppenvecka för oss att nå ut med information om beredskap vid kris och krig. Naturligtvis stannar inte vårt arbete med att arbeta med, och informera om beredskap bara för att temaveckan tar slut. Det arbetet pågår året om, säger Fredrik Kempendahl, beredskapssamordnare på Mora kommun.

Utöver temadagen har kommunen genomfört en rad aktiviteter på temat beredskap. Bland annat har krismeny har testats på skolor och, föreläsning av författaren och bloggaren Lars Wilderän arrangerats. Dessutom har kommunen producerat och släppt en informationsfilm om hur ett skyddsrum fungerar i händelse av flyglarm.

Läs mer om kommunens arbetet med krisberedskap och om aktiviteter under beredskapsveckan.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023