Dyster prognos för kommunens ekonomi

Publicerad: 11 oktober 2023 Uppdaterad: 12 oktober 2023

Måndagen den 23 oktober ska Mora kommuns delårsrapport och verksamhetsuppföljning upp för beslut i kommunfullmäktige. Delårsrapporten visar att kommunen gör ett svagt positivt resultat för perioden januari till augusti. Prognosen för helåret är däremot dystrare och kommunen går mot är ett rejält underskott på cirka 35 miljoner kronor.

Diagram och miniräknare

– Det ekonomiska läget i kommunen är mycket ansträngt. Det är framförallt den höga inflationen och den ökade kostnadsbilden som vi ser effekterna av. Vi kan täcka upp årets underskott genom att ta av de reserver vi samlat på oss under de senaste åren då vi har haft en starkare ekonomi, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

De största underskotten finns hos socialnämnden, för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden. Underskotten beror till största delen på volymökningar, ökade behov, ökade personalkostnader och minskade intäkter.

– Socialnämnden har det största underskottet och har svårt att hålla sig inom sina ramar. Det beror bland annat på att vi har haft mycket höga placeringskostnader, betydligt högre än vad vi hade förväntat oss, säger Anna Hed.

Enligt de senaste prognoserna från Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommer det att råda lågkonjunktur i Sverige 2023-2025. Det kommer också att påverka sysselsättningen i landet vilket minskar skattekraften och i sin tur påverkar det också statsbidragen.

– Även om inflationen mattas av så kommer vi att ha kvar utgifter som överstiger de intäkter vi får genom kommunalskatten och statsbidragen. Vi måste därför hitta sätt att sänka våra kostnader, samtidigt som vi fokuserar på vårt grunduppdrag. Kommunens invånare ska kunna lita på att de får en god kvalitet på välfärd och service, säger Anna Hed.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2023