VA-arbete i Norets handelsområde

Publicerad: 16 oktober 2023

Onsdagen den 18 oktober, klockan 8.00, inleder Nodava VA-arbete på Skålmyrsvägen vid Norets handelsområde. Det innebär att en kort sträcka av Skålmyrsvägen stängs för biltrafik i ungefär en veckas tid, se karta.

Kartbild över tätort

Det röda krysset markerar platsen för VA-arbetet. Fordon som behöver passera arbetsområdet hänvisas till den blåmarkerade vägen.

Det kommer fortfarande vara möjligt att nå alla fastigheter och verksamheter längs Skålmyrsvägen. Trafik som behöver passera avstängningen leds om via Siljansågsvägen och Hjortåkersvägen. Var uppmärksam och följ tillfällig skyltning.

Gång- och cykelvägen längs Skålmyrsvägen är fortsatt öppen under arbetstiden.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023