Hemtjänstens satsning på digitalisering minskade stressen

Publicerad: 17 oktober 2023

Hemtjänstenheterna Tuvan och centrala i Mora har valt att satsa ytterligare på digitalisering. Alla anställda fick personliga arbetsmobiler med appar för att effektivisera hanteringen av trygghetslarm.

Satsningen ledde till minskad stress bland personalen och ökad trygghet bland brukare och anhöriga.

Kvinna och man sitter i kontorsmiljö

Helen Nybladh och Finn Von Dufving framför den nya planeringsskärmen i hemtjänstens lokaler. Foto: Mora kommun

- Vi trodde att satsningen skulle leda till förbättringar, men att det skulle bli så här stora positiva effekter hade vi inte förväntat oss, säger Helen Nybladh, enhetschef för hemtjänsten Tuvan och centrala i Mora kommun.

Nu väntar utvärdering av systemet för att besluta om det skall införas inom hela hemtjänsten i Mora kommun. Andra verksamheter inom socialförvaltningen har inspirerats av projektet och är på väg att genomföra egna digitaliseringsarbeten.

Även andra kommuner i Dalarna har fått tagit del av erfarenheterna från projektet och fler har hört av sig och är nyfikna.

- Vi vill gärna uppmuntra andra hemtjänster att våga satsa på digitala arbetsverktyg. Det krävdes en del planering i början, det var det absolut värt, säger Helen Nybladh.

Inleddes under 2022

Vad är det då som hemtjänsten Tuvan och centrala i Mora kommun har lyckats med? Projektet inleddes januari 2022 genom att en behovsanalys togs fram. Den visade att personalen kände sig stressad av att ett fåtal medarbetare tog emot alla larmsamtal i särskilda larmtelefoner. Sedan skulle de ringa till kollegor för att kolla vilka som kunde besöka den som larmat.

I analysen framkom även att anhöriga hade svårt att veta om hemtjänsten hade sökt dem då olika mobilnummer användes av personalen.

Mora kommuns enhet för digital innovation och teknik kopplades in för att ta fram tekniska lösningar för hemtjänstens behov. Det resulterade bland annat i en ny telefonilösning med svarsgrupper, där alla anknytningar kopplades till en gemensam växel och hantering av trygghetslarm. Det innebär att alla telefoner kan ta emot inkommande samtal och trygghetslarm.

I hemtjänstens lokaler sattes skärmar upp där personalen fick en översikt av planeringen och även vilka kollegor som var inloggade i svarsgruppen, men också hur många samtal som kommit in under en dag.

Personalen utbildades sedan i de nya digitala arbetsverktygen. Det nya digitala systemet gjorde att schemaläggning och planering blev tillgänglig för all personal.

Minskad stress och bättre stämning

För brukare och anhöriga innebar det att de fått ett nummer till hemtjänsten, vilket har gett ökad trygghet.

När personalen fick utvärdera arbetet var det nästan uteslutande positiv respons, där flera lyfte fram att de nya digitala verktygen minskat stressen under arbetsdagarna.

- Stressen och diskussioner angående "larmtelefonerna" är borta vilket gör att stämningen blivit bättre. Det har ofta varit samma personal som fått ha dessa samtal. Nu fördelas samtal till de som är i tjänst, det känns mer rättvist, säger Finn Von Dufving, vårdbiträde på Tuvan.

Enhetschefen Helen Nybladh ser även att det nya arbetssättet förändrat hur enhetens samarbete förändrats till det bättre.

- Vi har märkt att personalen känner sig mer delaktig i hur arbetet planeras och har en ökad kunskap och förståelse för hela verksamheten. Det gör att vi blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger hon.

Hållbara idéer

Kommunstyrelsen har beslutat att fram till 2024 avsätta särskilda medel för att driva på omställningsarbetet i enlighet med strategi Hållbara Mora. Kommunens verksamheter har därför fått möjlighet att söka pengar för att genomföra projekt som ska stärka omställningen till ett mer hållbart Mora.

Satsningen ger möjlighet att testa nya idéer i mindre skala. Många av idéerna har, efter projektets slut, blivit en del av den ordinarie verksamheten.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2023