Medborgarförslag får gehör - fotbollshall ska utredas

Publicerad: 25 oktober 2023

Kommunfullmäktige har beslutat att utreda förutsättningarna för att bygga en fotbollshall i Mora. Utredningen kommer bland annat att ta fram förslag på placering, finansiering och driftsform, samt hur flera idrotter kan nyttja hallen.

Nu utreds hur en inomhushall med konstgräsunderlag i Mora kommun skulle kunna byggas. Foto: Mostphotos

- En inomhushall med konstgräs har i många år varit efterfrågad av våra fotbollsföreningar. Det känns bra att vi nu utreder möjligheterna grundligt, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande.

Det investeras i flera idrottsanläggningar i kommunen för närvarande:

  • Just nu färdigställs Moras andra ishall, Kringdata arena. Den ger ökade möjlighet för unga att spela ishockey i kommunen.
  • Till sommaren 2024 väntar nya investeringar på Prästholmens IP när friidrottsbanorna byts ut och gräsplanen läggs om.
  • På det nya skolområdet på Stranden planeras två nya idrottshallar. Den större planeras ha läktare och den mindre planeras att anpassas för gymnastik. Skolområdet planeras bli färdigt 2027.

Nu startar också ett utredningsarbete som i framtiden kan skapa möjligheter för fler unga kan spela fotboll på konstgräs året runt.

Beslutet kommer ursprungligen från ett medborgarförslag, som fått positiv respons av både Teknik- och servicenämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Under måndagen beslutade kommunfullmäktige att ge de båda nämnderna i uppdrag att utreda hur en hall med konstgräsunderlag kan byggas, drivas och finansieras – samt vilka andra idrotter som skulle kunna nyttja hallen. Uppdraget ska hanteras inom ramen för arbetet med kommunplan för 2025.

- Nu påbörjar vi arbetet med att hitta en lämplig plats för hallen, tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen. Vi kommer även ta fram en bild över kostnader, finansiering och möjliga driftsformer, säger Farhad Rahavard, förvaltningschef, Teknik- och serviceförvaltningen.

- Vi kommer titta brett på vilka idrotter som kan vara intresserade av att använda hallen. Tillsammans med föreningarna hoppas vi kunna hitta kloka alternativ för hur hallen skulle kunna användas, säger Maria Thorstensson, fritidschef i Mora kommun.

Utfallet av utredningen kommer involveras i arbetet med kommunplanen, det vill säga kommunens budget, för 2025 och ställas mot kommunens övriga behov och vilket utrymme som finns för investeringar.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023