Skadegörelse vid Resecentrum – kommunen vill utöka kamerabevakningen

Publicerad: 1 november 2023 Uppdaterad: 3 november 2023

Kommunens fastighet vid resecentrum utsattes för omfattande skadegörelse natten mellan den 25 och 26 oktober. Förövaren eller förövarna krossade bland annat stora fönsterrutor. Nu ser kommunen över kamerabevakningen i området och utreder om det behövs fler kameror, på fler platser.

Mora kommuns säkerhetssamordnare, Fredrik Kempendahl, vid en sönderslagen ruta vid resecentrum.

Mora kommuns säkerhetssamordnare, Fredrik Kempendahl, vid en av de sönderslagna rutorna. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

– Den här sortens skadegörelse är kostsam för kommunen, men det påverkar också känslan av upplevd trygghet för kommunens invånare och besökare. Vi ser därför över möjligheterna att utöka antalet kameror för att kunna bevaka fler platser på området för att förebygga och förhindra skadegörelse, säger Fredrik Kempendahl, säkerhetssamordnare på Mora kommun.

 

Illustration av vyn från en bevakningskamera

Kommunen ser över kamerabevakningen i området och utreder om det behövs fler kameror. Bilden är en illustration och kommer inte från en befintlig bevakningskamera. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun.

Det finns ett lokalt brottsförebyggande råd i Mora som möts fyra gånger per år. I rådet sitter representanter för kommunen, för de kommunala bolagen samt representanter från näringslivet och Polisen.

– Polisen i Mora har ett pågående arbete tillsammans med kommunens Brå-samordnare och säkerhetssamordnare, där vi ser över problembilden på Resecentrum kopplat till den senaste tidens förekomst av klotter, säger Johan Hed, kommunpolis.

Mora kommun ansvarar till stor del för anläggningen och samordnar frågor kring resecentrumet, tillsammans med Dalatrafik och Trafikverket. Dalatrafik ansvarar för bussterminal och de väntutrymmen som finns där. Trafikverket ansvarar för perrong och de anläggningsdelar som tillhör den.

– Resecentrum är en viktig plats för den som pendlar in eller ut från kommunen, men också för besökare. För många är platsen det första man möter när man besöker Mora. Det ska vara helt, snyggt och tryggt, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande (C).

Om kamerabevakning

Myndigheter och andra aktörer som utför uppgifter av allmänt intresse behöver ha tillstånd för att kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde. Sedan kamerabevakningslagen trädde i kraft den 1 augusti 2018 är det lättare för bland annat kommuner att kamerabevaka allmänna platser. För att kamerabevaka krävs tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 3 november 2023