Mora kommun och Region Dalarna öppnar Mora Ungdomshälsa

Publicerad: 7 november 2023

Under vecka 44 öppnade Mora Ungdomshälsa, ett samarbete mellan Mora kommun och Region Dalarna som ska bidra till en mer sammanhållen barn- och ungdomshälsa med en dörr in för unga mellan 13 och 25 år.

Bild på väntrum i nyrenoverad inomhusmiljö

I Mora Ungdomshälsas nya lokaler på Hantverkaregatan 14 finns bland annat ungdomsmottagning, elevhälsa, vårdcentral och socialtjänst samlade. Foto: Mora kommun

- Äntligen kan vi öppna dörrarna till Mora Ungdomshälsa där vi kommer att kunna möta ungdomar på ett samlat sätt. Vi behöver samarbeta mer och ”fösa ihop stolarna” mellan våra verksamheter för att samla våra gemensamma resurser. När våra ungdomar behöver oss så måste det vara lätt att få det stöd som de behöver, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

På ungdomshälsan erbjuds ungdomar ett samlat, lättillgängligt och nära stöd under samma tak. I den ingår ungdomsmottagningen, delar av elevhälsan, socialtjänsten och vårdcentralen.

– Det är väldigt efterlängtat att vi nu kan öppna Mora Ungdomshälsa och får möjlighet att fortsätta att utveckla verksamheten. Det gör vi genom att samverka, samordna och samskapa med övriga aktörer för våra ungdomars bästa, säger Pia Blomstedt, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen i Mora kommun.

Genom ökad samverkan ska ungdomar erbjudas mer sammanhållna insatser med fokus på att främja hälsa, förebygga och tidigt upptäcka ohälsa samt ge vård i rätt tid. Mora Ungdomshälsa är ett resultat av det utvecklingsarbete som Region Dalarna och Dalarnas kommuner genomför med målet att nå en mer sammanhållen barn- och ungdomshälsa i bas och första linjen.

– Det är otroligt viktigt att barn och unga får den hjälp de behöver i rätt tid och av rätt profession. Att samla allt under samma tak kommer bidra till att vi kan arbeta mer förebyggande och undvika att fler hamnar inom specialistvården på BUP. Det kommer också bidra till att personerna inte bollas runt mellan olika instanser, utan här kraftsamlar kommun och region tillsammans, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna.

– Vi har arbetat uthålligt och länge med detta och vi är nu oerhört glada för att vi äntligen öppnar en sammanhållen ungdomshälsa, på ungdomars villkor. Vi hoppas och tror att det skapar förutsättningar för att unga ska få rätt stöd i rätt tid och att färre ska behöva insatser från barn- och ungdomspsykiatrin, säger Eva Nordin-Olsson verksamhetschef Mora vårdcentral.

Ungdomshälsans verksamhet finns på Hantverkaregatan 14. Den officiella invigningen av ungdomshälsa blir den 5 december följt av öppet hus för alla intresserade senare samma dag.

Senast uppdaterad: 7 november 2023