Nästa års kommunbudget omarbetas

Publicerad: 8 november 2023

I mitten av juni beslutade kommunfullmäktige om kommunplanen, det vill säga kommunbudgeten, för 2024. Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen om ett reviderat förslag till kommunplan. När kommunfullmäktige sammanträder den 27 november fattas det slutgiltiga beslutet och budgeten för nästa år fastställs.

Glasögon, penna och miniräknare på ett utskrivet kalkylblad.

Kommunplanen antas av kommunfullmäktige under juni månad. Den revideras sedan på hösten för att ta hänsyn till förändringar som kan ha skett, utifrån skatteprognoser och annat som påverkar ekonomin.

– 2023 har varit ett tufft år för kommunen och även nästa år och året efter det ser kärva ut, utifrån att Sverige bedöms befinna sig i lågkonjunktur under perioden. Vi märker dessutom alla av inflationen och de ökade kostnader det medför. Det betyder att kommunen måste sänka sina kostnader. Alla nämnder måste göra anpassningar och besparingar för att tillsammans se till att kommunen når en budget i balans, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Nytt för 2024 är också att Mora kommun budgeterar utifrån den så kallade prislappsmodellen. Den innebär i korthet att resurser först och främst fördelas utifrån demografi. Modellen används av flera andra kommuner och syftar till att förbättra planeringsförutsättningarna. Genom modellen beräknas hur kostnaderna i kommunen kan fördelas jämfört med liknande kommuner i Sverige. Den tar hänsyn till de speciella förutsättningar som finns samtidigt som den ger utrymme för kommunens politiker att prioritera olika satsningar.

– Vi tror att den nya resursfördelningsmodellen har stora fördelar jämfört med hur vi har jobbat tidigare. Den ger varken mer eller mindre pengar, men den kan bidra till att vi får mer träffsäkra budgetar. Det blir också lättare för invånarna i kommunen att se vad vi förtroendevalda politiker väljer att prioritera, säger Anna Hed.

Senast uppdaterad: 8 november 2023