Bättre parkering vid Alderängarnas naturreservat

Publicerad: 9 november 2023 Uppdaterad: 14 november 2023

I Mora kommun finns många vackra naturreservat och områden. Ett av naturreservaten är Alderängarna, som nu fått bättre tillgänglighet.

I Mora kommun finns det 32 naturreservat med orörd natur, skyddsvärda biotoper och ett myllrande djurliv. Ett av dessa är Alderängarna, som nu har fått förbättrade parkeringsmöjligheter med fler och bättre platser.

Mer information om Moras naturreservat hittar du här.

Senast uppdaterad: 14 november 2023