Sandängarnas förskola sju miljoner billigare än förväntat

Publicerad: 10 november 2023

Fredagen den 10 november sker invigningen av Sandängarnas förskola, som byggts av Mora kommun med Skanska som byggentreprenör. Projektet beräknas kosta kommunen 56 miljoner kronor, vilket är sju miljoner billigare än vad som förväntats.

Bild på hus med röd fasad under uppbyggnad

Bygget av Sandängarnas förskola har pågått i drygt ett års tid. Fredagen den 10 november invigs den nya förskolan. Bilden är tagen tidigare under byggnationen. Foto: Mora kommun

- Det känns väldigt bra att kunna bygga så mycket billigare än budgeterat. Sandängarnas förskola har projektletts på ett väldigt effektivt sätt, säger Farhad Rahavard, förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen.

Även om förskolan är klar och slutbesiktigad kvarstår fortfarande vissa arbeten med förskolans utemiljö, men prognosen pekar mot att förskolan blir betydligt billigare än vad som budgeterats.

- Vi har upphandlat en färdig konceptmodell, som Skanska tidigare byggt i andra kommuner. Det har kortat ner projekteringsfasen och vi kunde tidigt ta höjd för planerade kostnadsökningar med anledning av bland annat ökad inflation. Det gjorde att vi hade god kontroll på ekonomin genom projektets gång och i slutändan blev kostnaden lägre än budgeterad nivå. Det känns väldigt skönt, säger Mats Jansson projektledare, Mora kommun.

Verksamheten är redan igång i Sandängarnas förskola och fredagen den 10 november sker invigningen av den nya förskolan. Bilder från invigningen kommer publiceras på webben senare under fredagen.

Senast uppdaterad: 10 november 2023