Stora och små firade på invigningen av Sandängarnas förskola

Publicerad: 10 november 2023

Sandängarnas förskola invigdes under fredagen med bandklippning, tal och korv med bröd. Förskolan kommer innehålla sex avdelningar och är byggd med barnperspektivet i centrum för att skapa mindre enheter med lugna lärmiljöer.

Bandet klipps vid invigningen av Sandängarnas förskola

Tillsammans med ett några av barnen på den nya förskolan klipper Carina Jannesson Sjöberg (M), samt kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) bandet på invigningsceremonin.

Barn, föräldrar, personal samt representanter från Mora kommun och byggentreprenören Skanska fanns på plats när Sandängarnas förskola invigdes. Förskolebar från den nu invigda förskolan höll i saxen när invigningsbandet klipptes. Invigningstal hölls av bland andra, verksamhetschef förskola Annette Lassus, teknik- och serviceförvaltningens chef Farhad Rahavard, för- och grundskolenämndens ordförande Carina Jannesson Sjöberg (M), samt kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Förskolebarnen fick också avtäcka konstverk från konstnären Johanna Strand, som installerats på förskolans gård.

Förskolegrupperna från Tuvan och Finnsnäs förskolor har redan hunnit flytta in i de nya lokalerna. Nu fortsätter förskolan arbetet med att anpassa inredningen och fortsätta att utveckla verksamheten.

- När vi samlar flera avdelningar kan vi vara mer flexibla i vårt arbetssätt. Det finns fördelar både för barn och personal, samtidigt kan vi använda pedagogernas kompetens och resurser mer effektivt. Det gör att verksamheten kan bedrivas på ett mer hållbart sätt, säger Annette Lassus, verksamhetschef förskola, för- och grundskoleförvaltningen.

Till våren kommer de sista återstående arbetena med förskolans utemiljö att utföras.

Läs mer om bygget av Sandängarnas förskola och hur det kunde bli sju miljoner kronor billigare än förväntat Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 10 november 2023