Mora bäst på heltid

Publicerad: 1 december 2023

Mora toppar listan över Sveriges kommuner som har haft den största ökningen av andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg 2021-2022. Det visar en sammanställning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, har gjort.

Genrebild på vårdpersonal och vårdtagare

– Vi är så mycket stolta över utvecklingen. Tillsammans har vi gjort ett stort jobb för att möjliggöra för våra medarbetare att arbeta heltid. Det är något som gynnar både individen och verksamheten, säger Anna Ståhlkloo, socialchef.  

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges regioner och kommuner, SKR, och Kommunal mellan 2016–2024. Målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter.

– Att fler arbetar heltid har många fördelar, inte minst ekonomiska. Det är ett effektivt sätt att minska kostnaderna för vår förvaltning där den största utgiftsposten är medarbetarnas löner. Det finns mer att göra, så vi kommer nu att fokusera på att vidareutveckla en hållbar och effektiv bemanning. Utgångspunkten är brukarna och medarbetarna men självklart också ekonomin, säger Anna Ståhlkloo.

Heltidsresan

Heltidsresans övergripande målsättningar är att nya medarbetare anställs på heltid och ska arbeta heltid. Deltidsanställda ska erbjudas en heltidsanställning, deltidsanställda ska motiveras att arbeta heltid och heltidsanställda som arbetar deltid ska arbeta heltid. SKR:s sammanställning för perioden 2021-2022 visar att Mora kommun lyckades bäst med en ökning på 30 procent, följda av Orsa kommun på 23,6 procent och Dals-Eds kommun på 21,1 procent.

Senast uppdaterad: 1 december 2023