Nästa års kommunplan omarbetad och antagen

Publicerad: 6 december 2023

Kommunfullmäktige har antagit den reviderade kommunplanen för 2024. Det planerade resultatet för nästa år uppgår till 15,1 miljoner. Det motsvarar en procent av budgeterade skattemedel och statsbidrag. Investeringsbudgeten för 2024 uppgår till 182,8 miljoner.

En ordförandeklubba

Med mindre än en månad kvar av året pekar prognosen fortsatt mot ett ekonomiskt underskott. Omvärldsläget, med faktorer som höginflation, ökade pensionskostnader och en svag krona innebär att om verksamheterna har kvar samma nettokostnadsposter som under 2023, så kommer det att saknas medel även 2024.

Kommunplanen för 2024, med utblick mot 2025 och 2026, antogs av kommunfullmäktige i juni. Den har sedan omarbetats under hösten utifrån bland annat uppdaterade skatteprognoser. Det planerade resultatet för 2024 uppgår till 15,1 miljoner, motsvarande en procent av budgeterade skattemedel och statsbidrag.

Nytt för nästa år är att Mora kommun budgeterar utifrån den så kallade prislappsmodellen. Den innebär i korthet att resurser först och främst fördelas utifrån demografi. Modellen används av flera andra kommuner och syftar till att förbättra planeringsförutsättningarna. Genom modellen beräknas hur kostnaderna i kommunen kan fördelas jämfört med liknande kommuner i Sverige. Den tar hänsyn till de speciella förutsättningar som finns samtidigt som den ger utrymme för kommunens politiker att prioritera olika satsningar.

Vad är en kommunplan?

Kommunplanen redogör för kommunens politiska vilja med verksamhet och ekonomi. Här redovisas vilka mål som ska nås med befintliga resurser. Kommunplanen utgör kommunens budget enligt 11 kapitlet kommunallagen.

Innehållet i kommunplanen styrs av de planeringsanvisningar som kommunstyrelsen fastställer. Enligt planeringsprocessen är huvudprincipen att kommunplanen beslutas i juni av kommunfullmäktige och revideras under hösten för att gälla under kommande år samt med utblick över ytterligare två år.

Läs Moras kommunplan för 2024 med utblick mot 2025-2026 här , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 6 december 2023