Mora kommun satsar på föräldraskapsstöd

Publicerad: 14 december 2023 Uppdaterad: 15 december 2023

Mora kommun satsar på föräldraskapsstöd och erbjuder nu föräldragrupper för vårdnadshavare och de allra yngsta barnen. Digitala föräldragrupper för dem med äldre barn planeras för våren 2024.

Bild av fötter med kängor på vuxen och litet barn i skogen.

Under hösten har kommunen utbildat två nya ledare för att hålla i utbildningen ABC 0–2 år. Det gör att Mora kommun nu erbjuder gruppträffar om föräldraskap till vårdnadshavare med barn eller ungdomar i hela spannet mellan 0-18 år.

ABC 0–2 år behandlar ämnen kring föräldraskap och hur du som vårdnadshavare kan stödja ditt barns utveckling och hantera olika utmaningarna som kommer med familjelivet. Ditt barn är välkommet att följa med på kursen.

Under våren kommer även utbildningen CONNECT, som kommunen arbetat med i flera år, att erbjudas vårdnadshavare online. CONNECT riktar sig till dig som är vårdnadshavare till ett barn eller ungdom mellan 11-18 år. Gruppträffarna fokuserar på anknytning och relationen mellan dig och din tonåring.

Alla de grupper som Mora kommun erbjuder är metodbaserade och bygger på aktuell forskning. Möjlighet till barntillsyn finns i samband med flera av grupperna.

Samtliga kurser är kostnadsfria.

Läs mer om föräldraskapsstöd och de grupper som Mora kommun erbjuder.

Satsningen på kommunens föräldraskapsstöd sker i samverkan med tankesmedjan/projektet Tillsammans nolltilltjugo.

Senast uppdaterad: 15 december 2023