Kommunen delar ut skriftlig varning till omsorgsföretag

Publicerad: 25 januari 2024

Mora kommun har idag utdelat en skriftlig varning till Forenede Care. Varningen avser äldreboendet Tomtebogården. Kommunen pekar på att företaget har brustit i att redovisa avvikelser och utredningar, vilket de är skyldiga att avgöra enligt avtalet.

Kommunhuset i Mora.

Vi ser mycket allvarligt på att företaget inte har levt upp till sina skyldigheter. Varje avvikelse enligt både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ska redovisas till kommunen. Det gäller också utredningar som görs enligt Lex Sarah och Lex Maria. Det har inte skett, utan det har kommit till vår kännedom genom våra egna genomgångar, säger Anna Ståhlkloo, förvaltningschef på socialförvaltningen.

I avtalet regleras också vad som kan hända vid brister i utförandet av tjänsten. Där finns möjligheten att utdela en varning.

– Om det är så att vi upptäcker att det finns brister kan vi enligt avtalet utdela en varning. Det är en kraftfull markering och vi begär att företaget särredovisar de allvarligaste avvikelserna samt förklarar vilka åtgärder de har vidtagit för att säkerställa att det inte sker igen, säger Anna Ståhlkloo.

Företaget är skyldiga att svara på varningen. Svaret ska vara kommunen till handa senast den 9 februari.

Senast uppdaterad: 25 januari 2024