Josephine Seveborg blir rektor för högstadieskolan på Stranden

Publicerad: 29 januari 2024

Rektorsrekryteringsprocessen till den framtida högstadieskolan på Strandenområdet är klar. Ny rektor blir Josephine Seveborg, som för närvarande arbetar som rektor för Noretskolan 7-9.

Bild på kvinna.

Josephine Seveborg blir rektor för den framtida skolan på Strandenområdet. Foto: Mora kommun

För- och grundskoleförvaltningen har under flera års tid planerat för en ny högstadieskola, i enlighet med beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Under hösten 2023 har förvaltningen genomfört en rekryteringsprocess för en rektor för den framtida skolan.

- Vi har under lång tid sett att en rektor behöver tillsättas och involveras i frågor kring den framtida skolans organisering och utformning. Det krävs för att göra det möjligt att bedriva en skolverksamhet av hög kvalitet från höstterminen 2027. Josephine Seveborg har i sin roll som rektor för Noretskolan 7-9 varit mycket involverad i projektet och är väl lämpad för uppgiften, säger Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora kommun.

Lösningen innebär på kort sikt små förändringar i för- och grundskoleförvaltningens organisation.

- Josephines uppdrag utökas vilket innebär att hon även fortsätter vara rektor för Noretskolan 7-9. För att möjliggöra detta upplägg kommer en processledare att anställas under perioden fram tills dess att den nya Strandenskolan står på plats. Rektorn och processledaren kommer ha ett nära samarbete, säger Inga-Lena Spansk.

Josephine Seveborg tillträdde sitt nya uppdrag den 22 januari 2024.

I december 2023 beslutade ett enhälligt kommunfullmäktige att genomföra en folkomröstning om Strandenprojektet i samband med valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024. Det beslutet påverkar inte arbetet med Strandenprojektet, fram till dess.

Projektets tidsplan, som har beslutats av kommunstyrelsen, slår fast att skolverksamheten ska starta höstterminen 2027.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024