Tomtebogården övergår i kommunal drift

Publicerad: 30 januari 2024

Mora kommun och omsorgsföretaget Forenede Care har kommit överens om att avtalet för Tomtebogården avslutas den 30 april. Kommunen tar sedan över driften av det särskilda boendet. Socialnämnden har vid ett extrainkallat sammanträde på tisdagsmorgonen gett förvaltningschefen i uppdrag att verkställa beslutet.

Gamla kommunhuset, vinterbild.

– Vi har kommit fram till det här beslutet i samförstånd med Forenede Care. Bägge parter är överens om att övergången ska ske på bästa tänkbara sätt. Ansvaret för boendet under övergångsperioden är bolagets och kommunens förväntningar på dem utifrån vårt avtal är samma som tidigare. Jag har mycket goda förhoppningar om att vi kommer att lösa uppgiften tillsammans eftersom det ligger i allas intresse. Alla våra boende ska få den omvårdnad de har rätt till, säger Anna Ståhlkloo, förvaltningschef.

Överenskommelsen innebär att kommunen tar över driften av Tomtebogården från och med den 1 maj 2024.

– Vår uppgift nu är att se till att övergången blir bästa tänkbara. Ambitionen är att det ska ske smidigt och vi kommer att lägga stor vikt vid att kommunicera varje steg med boende och deras anhöriga, samt med personal och fackliga företrädare, säger Joacim Andersson, avdelningschef på socialförvaltningen.

Senast uppdaterad: 30 januari 2024