Förslag för utbyggnad av VA-nätet till kommunfullmäktige

Publicerad: 1 februari 2024

Förberedelserna för att ansluta Utanmyra och Lilla Rothagen på Sollerön till det kommunala VA-nätet fortsätter. Kommunstyrelsen föreslår nu en utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Beslut fattas av kommunfullmäktige 12 februari.

Flygbild över landsbygdsmiljö

Utanmyra och Rothagen på Sollerön planeras att få kommunalt vatten och avlopp. Foto: Berglagsbild

Mora kommun planerar att bygga ut med allmän vatten- och spillvattenanläggning i Utanmyra och Lilla Rothagen på Sollerön, under 2024-2025. Utbyggnaden omfattar närmare 90 fastigheter.

För att säkerställa skyldigheter och rättigheter för huvudman Moravatten AB och fastighetsägare föreslås att verksamhetsområde upprättas innan utbyggnad påbörjas. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten är även en förutsättning för att Lantmäteriet ska bevilja ledningsrätt.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024