Markköp ökar beredskap för framtida etableringar

Publicerad: 2 februari 2024

Mora kommun köper mark intill Hedens verksamhetsområde mellan Noret och Vattnäs, öster om E45. Köpet har beslutats av kommunstyrelsen och det görs för att säkerställa att kommunen även i framtiden kan erbjuda verksamhetsmark för företag.

Karta över tätort

Det rödstreckade området i bildens övre del visar området som Mora kommun förvärvar.

- Det är en viktig investering, som på sikt ger ökade möjligheter för företag att hitta ny verksamhetsmark i Mora. Det gäller både Moraföretag som vill expandera, och de företag som vill etablera sig i Mora. Nu skapar vi även beredskap för större företagsetableringar, det saknade vi tidigare, säger Anders Björkman, näringslivschef i Mora kommun.

Marken som Mora kommun köpt är ett 64 hektar stort skogsområde, till kostnad av drygt 7 miljoner kronor. I den fördjupade översiktsplan för Moras tätort pekas området ut som lämplig för företagsverksamhet och förvärvet ligger i linje med kommunens långsiktiga utvecklingsplaner. Kommunstyrelsen beslutade också att området ska tas med i planprioriteringarna. Det möjliggör att området kommer detaljplaneras som verksamhetsmark.

För tillfället finns endast ledig industrimark på Örjastäppans industriområde. Där flera verksamheter har etablerat sig under de senaste åren och området är nästan fullt utbyggt.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde godkändes en markanvisning till industriföretaget Skytech AB som planerar att starta en produktionsanläggning på Örjastäppan.

Nyligen offentliggjordes även att detaljhandelskedjan Åhlens väljer att återvända till Mora och Hemköps tidigare lokaler på Kyrkogatan.

- Vi märker att det finns en stark framtidstro inom Moras näringsliv och att intresset för att etablera verksamheter i Mora är fortsatt starkt. Det skapar förutsättningar en positiv utveckling för hela Mora kommun, säger Anders Björkman.

Senast uppdaterad: 2 februari 2024