FN-rollspel lär elever om demokrati

Publicerad: 7 februari 2024

FN:s generalförsamling har samlats på högkvarteret. Just nu debatteras frågan om vad som kan göras för att trygga den demokratiska utvecklingen, mellan delegater som representerar Kina respektive Tyskland. Insatserna är höga och båda har ett stort intresse av att just deras resolution går igenom i Generalförsamlingen. Det var en av flera scener som utspelades när Mora Gymnasium arrangerade årets FN-rollspel i gymnasiets aula.

FN:s fingerade sekretariat under FN-rollspel

Delegaterna samlade framför sekretariatet i årets FN-rollspel på Mora gymnasium. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Grekland hävdar att Kina inte har någon trovärdighet i sin resolution för att stärka demokratin i världen, givet hur de behandlar minoriteter i det egna landet.

Kina hävdar bestämt att något sådant inte förekommer men att däremot den västerländska modellen för demokrati inte är acceptabel.

Flera debatter som denna ägde rum under det fingerade FN-toppmötet där elever från samhälls-, ekonomi- och estetprogrammet deltar. Under en vecka har eleverna fått agera delegater för ett visst land, och tillsammans med de andra länderna lösa den globala samhällsfrågan om demokratisering. Under tisdagen avslutades temaveckan med en heldag med debatter, tal och diplomati i skolans aula.

Irma Darth går andra året på ekonomiprogrammet, och har under veckan representerat Tyskland i FN-rollspelet.

– Det har varit väldigt intensivt eftersom vi gjort det här i fem dagar, men det har varit otroligt kul. Framför allt idag under lobbyingen, när man fick göra om resolutionerna och prata med flera olika länder samtidigt, för att få till ett bra resultat.

Vad har varit det mest utmanande i din roll?

– När vi blev tilldelade Tyskland blev jag först väldigt besviken för jag tänkte att: Tyskland är så likt Sverige och det blir för enkelt. Men eftersom Tyskland är så stort blev det inte enkelt, för vi fick väldigt mycket ansvar. Det har varit ett otroligt jobb med att få ihop röster till en resolution där alla länder kunde känna sig delaktiga och nöjda, säger Irma Darth, delegat för Tyskland, vars resolution samlade flest röster i generalförsamlingen.

Sedan mer än tio år arrangerar Mora Gymnasium ett FN-rollspel, där eleverna får fördjupa sina kunskaper i om demokrati och multilaterala relationer. Tanken är att eleverna ska få en fördjupad kunskap om demokratiska system, hur olika länder har olika förutsättningar och förståelse för komplexiteten i att lösa globala problem när olika intressen står emot varandra.

– Rollspelet har pågått för eleverna under fem dagar. Och de har gått från att den första dagen ha fått sitt land, som de ofta inte vet så mycket om, till att idag stå på scenen och diskutera demokrati, som är årets tema. Och jag tycker att det har flutit på otroligt bra i år. Vi är ett väloljat team av lärare som har gjort det här många gånger, berättar Therese Horn, som är lärare på gymnasiet.

Under hela dagen följdes debatterna och det andra arbetet noggrant av en jury, som i slutet på dagen utsåg vilket eller vilka länder land som utmärkt sig extra inom ett visst område. Och det var några länder som gjorde lite extra bra ifrån sig.

– Alla har gjort en enorm insats och ett fantastiskt arbete. Det har också varit väldigt roligt att se elevernas utveckling från förra året, och det syns verkligen att de har ett brinnande intresse för samhällsfrågor. Men när vi sammanställde respektive moment var det representanterna för Rwanda, Polen och Tyskland som vi tyckte utmärkte sig extra mycket, säger Julia Blomgren, tidigare elev på samhällsprogrammet i Mora, som tillsammans med fyra andra jurymedlemmar var med och bedömde elevernas insatser i FN-rollspel.

Senast uppdaterad: 7 februari 2024