Nu startar ombyggnaden av Saxnäs

Publicerad: 22 februari 2024

Saxnäs särskilda boende får ytterligare 30 lägenheter, när habiliteringens tidigare lokaler byggs om. Byggarbetet startar i nästa vecka, och lägenheterna väntas bli redo för inflyttning under 2025.

Flygbild över byggnader vid vattendrag

Saxnäsområdet får ytterligare 30 lägenheter. Det är byggnaderna till vänster i bilden som nu byggs om. Foto: Bergslagsbild

- Det känns roligt att arbetet startar nu och att vi kan fortsätta utveckla verksamheten här på Saxnäs. För ett år sedan invigde vi det nya tillagningsköket, det blev ett stort lyft för alla avdelningar. Nu tar vi nästa steg, säger Joacim Andersson, avde­l­nings­chef, vård- och omsorgs­boende i Mora kommun.

Det finns på sikt ett ökat behov av fler platser på särskilt boende för äldre. Under 2022 gav kommunstyrelsen Morastrand i uppdrag att inleda projektet. Projekteringen är färdig och nu startar ombyggnationen, som utförs av entreprenören Skoglunds.

Under tiden som renoveringen pågår kommer arbetsområdet att vara inhägnat. Du som besöker Saxnäs kommer fortfarande att använda huvudentrén till Stenudden, Talludden och Björkudden. För att förenkla för personal, boende att ta sig förbi byggområdet byggs tillfälliga gångtunnlar utanför byggnaderna.

Arbete, byggtransporter och leveranser kommer i första hand att ske dagtid mellan kl 06.00-17.00. Personal, boende och anhöriga kommer informeras löpande under arbetets gång.

- Vår ambition är att byggnationen ska innebära så små störningar som möjligt för boende och personal. Vid byggstart görs rivningsarbeten som kan medföra en del störning och buller, vi hoppas alla har överseende, säger Mikael Svensson, projektchef på Morastrand.

I januari flyttades även Grindstugans dagverksamhet från Saxnäsområdet till Finnsnäs förskolas tidigare lokaler. Dagverksamheten är särskilt riktad till äldre med demenssjukdom. När ombyggnationen är klar återvänder verksamheten till Saxnäs.

Senast uppdaterad: 22 februari 2024